Language selection: Swedish Norwegian English

Domenetvister

Ryktesnylter/varemerkekopiering
Begrepene varemerkekopiering og ryktesnylter er dessverre vanlig innen firmaverden. Konkurrerende virksomheter som vil dra nytte av andres varemerke og firmanavn skjer veldig ofte innen alle bransjer. Selv om Dere ikke har kommet ut for det, kjenner Dere sikkert til andre.

Jungelens lov på nettet?
Det finnes enkle og bra måter å beskytte og forebygge, og også få tilbake domenenavn som allerede er registrert. Men der er en del regler som er bra å kjenne til.

I denne spalten kommer vi kortfattet inn på disse begrepene.

Ett varemerke/firmanavn som er registrert av myndigheter gir ikke automatisk beskyttelse på internett. Hvem som helst privatperson eller konkurrerende firma, kan i dag registrere ledige domener, og markedsføre varer og tjenester på de domenene. Men selv om mulighetene finnes, så gir det ingen rett til dette om et varemerke/firmanavn er registrert og beskyttet.

For å bevise at et varemerke/firmanavn er stjålet i form av et domenenavn, må disse kriterier oppfylles:

  1. Om dere har bedre rettigheter til å inneha domenenavnet = Må være et varemerke dere bruker. Ett varemerke i form av ett ord er lettere å hevde enn et varemerke i form av figur, utstyr, kollektiv eller lydspor osv.
  2. Den som registrerer domenenavnet ikke har noen "legitim rett" til domenenavnet. De bruker domenene til for eks. ryktesnylting på kjente varemerker.
  3. Ved registrering av domener kun for å misbruke varemerker/firmanavn, eller for at de registrerer kjente navn og eksempelvis de som eier varemerket trolig vis vil ha domenet registrert.

Hvordan en domenetvist avgjøres!
Først finner man ut hvorfor og hvem som har registrert domene. Vi hjelper til, sammen med kunden, for å analysere de trinn man må ta i en tvist. RIKTAD informerer den som har registrert domene i hvilken grad de gjør seg skyldig til brudd mot ovenstående punkter. Deretter innhenter vi informasjon fra jurister som er eksperter på de forskjellige lands lover om å få domene frigitt. Hjelper ikke dette går vi til høyeste instans, her av ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) utsendte i Europa WIPO (World Intellectual Property Organisation). WIPO har rett til å dømme domenetvister i Europa.

Copyright © 1996 - 2017 RIKTAD :: org. nr. 992 587 199 :: All rights reserved